Analize

Scientist in the Lab
Microscope
Pipetting Samples and Test Tube
 
Pipetting Samples and Test Tube

Analize

 
Scientist in the Lab

HEMATOLOŠKE ANALIZE

KKS (20 PARAMETARA)

RETIKULOCITI

PROTROMBINSKO VREME (PT)

aPTT

TT

D-DIMER

VREME KRVARENJA

VREME KOAGULACIJE