top of page

Analize

Scientist in the Lab
Microscope
Pipetting Samples and Test Tube
Publications: Publications
Pipetting Samples and Test Tube

Analize

Publications: Publications
Scientist in the Lab

HEMATOLOŠKE ANALIZE

KKS (20 PARAMETARA)

RETIKULOCITI

PROTROMBINSKO VREME (PT)

aPTT

TT

D-DIMER

VREME KRVARENJA

VREME KOAGULACIJE

bottom of page