top of page
shutterstock_796803328.jpg

ANA

Antinuklearna antitela (ANA) su autoantitela usmerena protiv jedra nekih ćelija sopstvenog tela. Ona su prisutni u krvi kod osoba sa određenim autoimunim poremećajima.


Autoimuno stanje je ono koje dovodi do toga da se imuni sistem pojedinca bori protiv ćelija i tkiva iste osobe, a ne onih koje potiču iz stranog organizma.


Antitela su veliki proteinski molekuli koje formira imunski sistem da bi označio određene specifične molekule (zvane „antigeni“) na stranim ćelijama ili supstancama, tako da imunske ćelije mogu da se vežu za njih i neutrališu ih. Kada se umesto toga formiraju protiv normalnih telesnih ćelija, nazivaju se autoantitela. ANA su autoantitela usmerena protiv određenih antigena na jedru sopstvenih ćelija tela.

Pozitivan rezultat ne znači da imate bolest. Mnogi ljudi bez bolesti imaju pozitivne ANA testove - posebno žene starije od 65 godina. Neke zarazne bolesti povezane su sa razvojem antinuklearnih antitela, kao i neki lekovi.

Mnoge reumatske bolesti imaju slične znakove i simptome — bol u zglobovima, umor i groznicu. ANA test ne može potvrditi konkretnu dijagnozu, može isključiti neke bolesti. Ukoliko je ANA test pozitivan, moguće je testiranje na prisustvo određenih antinuklearnih antitela, od kojih su neka specifična za određene bolesti.

Pozitivan ANA test se često vidi kod pacijenata sa Lupusom, Sjogrenom, sindromom, inflamatornim miozitisom, vaskulitisom, pa čak i reumatoidnim artritisom. Osim toga, autoimuni tiroiditis, multipla skleroza, autoimuni hepatitis takođe mogu izazvati pozitivan ANA test.

ana: Image
bottom of page