top of page
Pipetting Samples and Test Tube

Dabl i tripl testovi

Dabl test


Dabl test se radi između 10-13 nedelje trudnoće. Dabl test je prenatalni statistički test koji ukazuje na prisustvo ili odsustvo određenih hromozomopatija. Procenjuje mogućnost Daunovog sindroma, trizomije 18, trizomije 21 kod fetusa. U krvi se određuju koncentracije slobodnog beta HCG (humani horionski gonadotropin) i PAPP-A (protein plazme povezan sa trudnoćom). Za test su još značajne vrednosti CRLa– dužina ploda i NT (nuhalna translucenca), kao i određeni opšti podaci o trudnici. Nuhalna translucenca (NT) pokazuje debljinu vratnog nabora bebe.

Tripl test

analizira kolika je verovatnoća da nerođena beba ima određene genetske anomalije. Određuje se koncentracija tri supstance u placenti: alfa-fetoproteina (AFP), humanog horionskog gonadotropina (HCG) i estriola. AFP test (alfa fetoprotein): AFP je protein koji proizvodi fetus. Visok nivo ovog proteina ukazuje na potencijalne defekte neuralne cevi ili defekte u abdomenu fetusa. HCG (humani horionski gonadotropin): HCG je hormon koji luči placenta. Nizak nivo HCG-a se primećuje kod pobačaja ili vanmaterične trudnoće. Visoki nivoi se vide u molarnoj trudnoći ili trudnoći blizanaca/višeplodnih trudnoća. Estriol: To je estrogen koji luče placenta i fetus. Nizak nivo može ukazivati na rizik da beba ima Daunsov sindrom. Tripl test se primenjuje za žene koje su trudne između 15 i 20 nedelja. Alternativa ovom testu je test sa kvadripl, gde se meri Inhibin A. Tripl testom se u uzorku krvi trudnice određuju nivoi AFP, HCG i estriola. Abnormalni nivoi ovih supstanci mogu ukazivati na prisustvo: Daunovog sindroma, Edvardsovog sindroma, Defekta neuralne cevi (kao što su spina bifida i anencefalija).

Blank Page: Image
bottom of page