top of page
shutterstock_1097314544 (1).jpg

LDH

Šta je to laktat dehidrogenaza?

(takođe nazvana dehidrogenaza mlečne kiseline ili LDH) je enzim koji se nalazi u skoro svim telesnim tkivima. On igra važnu ulogu u ćelijskom disanju, procesu kojim se glukoza (šećer) iz hrane pretvara u upotrebljivu energiju za naše ćelije. Iako LDH ima u izobilju u ćelijama tkiva, nivoi enzima u krvi su normalno niski. Međutim, kada su tkiva oštećena povredom ili bolešću, ona oslobađaju više LDH u krvotok. Stanja koja mogu izazvati povećan LDH u krvi uključuju bolest jetre, srčani udar, anemiju, traumu mišića, frakture kostiju, rak i infekcije kao što su meningitis, encefalitis i HIV. Iako je LDH test koristan u dijagnostici oštećenja tkiva, drugi testovi su obično neophodni kako bi se oštećenje lokalizovalo. Oštećenje može biti akutno (kao u slučaju traumatske povrede) ili hronično (zbog dugotrajnog stanja kao što je bolest jetre ili određene vrste anemije). Takođe se može koristiti za praćenje progresivnih stanja, kao što su mišićna distrofija i HIV.


Priprema

Za ovaj test nisu potrebne posebne pripreme.


Postupak


Zdravstveni radnik obično uzima krv iz vene. Za bebe, krv se može dobiti probijanjem pete malom iglom (lancetom). Ako se krv vadi iz vene, površina kože se čisti antiseptikom, a elastična traka (podveska) se stavlja oko nadlaktice. Igla se ubacuje u venu (obično u ruci unutar lakta ili na zadnjoj strani šake) i krv se povlači i sakuplja u vakutejner. Nakon procedure, podveska se uklanja. Kada se krv prikupi, igla se uklanja i područje se prekriva pamučnim tupferom kako bi se zaustavilo krvarenje. Sakupljanje krvi za test će trajati vrlo kratko.

ldh: Image
bottom of page