top of page
shutterstock_1910792269.jpg

Reumatoitoidni faktor

Reumatoidni faktor (RF) je protein imunskog sistema koji napada zdrave ćelije u telu. Visok nivo RF u krvi može ukazivati na autoimuno stanje, kao što je reumatoidni artritis, ali ovo je samo jedan segment u postavljanju dijagnoze. Visoki nivoi RF mogu se javiti i kod ljudi sa drugim stanjima i kod onih bez zdravstvenih problema. Takođe, u nekim slučajevima, ljudi sa autoimunim stanjima imaju normalne nivoe RF. 

RF je autoantitelo, što je vrsta proteina koji produkuje imuni sistem. Kod ljudi sa autoimunim stanjima, imuni sistem pogrešno smatra zdrave ćelije stranim telima i obično stvara više nivoe antitela kao što je RF za napad na ove ćelije. Viši nivoi RF u telu mogu ukazivati na to da postoji određeni nivo autoimune aktivnosti. Kao rezultat toga, RF test je jedan od testova koji lekari koriste u dijagnostici autoimunih stanja.

Interpretacija rezultata.


Visoka koncentracija RF može biti znak upale i autoimunog poremećaja. Oko 80% ljudi obolelih od reumatoidnog artritisa ima značajne koncentracije RF u krvi. U ranim stadijumima artritisa, oko 30% ljudi može imati povišen nivo RF. Međutim, viši nivoi RF mogu se javiti i u drugim stanjima. Autoantitela se takođe mogu pojaviti kao deo prirodnog procesa starenja. Međutim, ako osoba ima neuobičajeno visoke nivoe RF i takođe ima simptome reumatoidnog artritisa, verovatno je da ima reumatoidni artritis. Neki znaci i simptomi reumatoidnog artritisa uključuju: bol i ukočenost u zglobovima otok i zapaljenje u zglobovima, gubitak obima pokreta, čvorove ispod kože i opšti zamor. Koliko su visoki nivoi RF kod osobe će uticati na dijagnozu lekara. Veoma visoki nivoi mogu biti indikativniji za reumatoidni artritis nego niži nivoi, jer to ukazuje na veću aktivnost imunog sistema. Ukoliko lekar posumnja na reumatoidni artritis, često je otrebno uraditi još neke testove krvi pored ili posle RF testa. To može uključivati sledeće parametre: anticiklični citrulinirani peptid (anti-CCP), C-reaktivni protein, test na antinuklearna antitela, brzine sedimentacije eritrocita.


Dok visoki nivoi RF mogu ukazivati na reumatoidni artritis u mnogim slučajevima, ovo stanje nije jedini razlog zbog kojeg osoba može imati visoke nivoe RF. Mnogi drugi uzroci mogu izazvati veće nivoe RF, uključujući: Sjogrenov sindrom, lupus, hronične bakterijske infekcije, kao što su sifilis ili tuberkuloza, virusne infekcije, uključujući hepatitis C, HIV i herpes, parazitarne infekcije, kao što je malarija, ali i karcinom, sarkoidoza i  ciroza.


Seronegativni artritis

 Ako su rezultati oba testa negativni (i RF i anti-ccp), ali osoba i dalje pokazuje druge simptome artritisa, postoji mogućnost da je prisutan seronegativni artritis. Ljudi sa seronegativnim artritisom obično imaju manji rizik od ozbiljne progresije bolesti i razvoja drugih komplikacija. 

Međutim, seronegativni artritis je i dalje ozbiljno stanje koje može zahtevati medicinski tretman i lečenje. Ljudi sa seronegativnim artritisom mogu takođe razviti druge ozbiljne oblike artritisa, kao što je giht. 


Lečenje visokih nivoa RF zavisi od primarnog uzroka. Na primer, kod ljudi sa reumatoidnim artritisom, Sjogrenovom bolešću i drugim hroničnim stanjima, lečenje ima za cilj da uspori napredovanje stanja i pomogne u sprečavanju ili smanjenju simptoma. S druge strane, ako bakterijska infekcija uzrokuje povećanje nivoa RF, lekar može propisati lekove za lečenje infekcije, čime dolazi i do smanjenja RF.

reuma faktor: Image
bottom of page